Vuković, P. (2015) “Bunjevci from Bačka – Language and Identity”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), pp. 239–256. doi: 10.14746/pss.2015.8.16.