Šekli, M. (2015) “Resian: Genealogical and Sociolinguistic Definition”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), pp. 199– 214. doi: 10.14746/pss.2015.8.13.