Bogdan, T., Husić, S. and Treska, B. (2021) “Love Animal: Animal Motifs in Croatian Early Renaissance Love Poetry”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), pp. 99–112. doi: 10.14746/pss.2021.21.5.