Oblučar, B. (2022) “Ecopoetics and the Mimesis Problem [ Reffering to Slađan Lipovec Poetry ]”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (22), pp. 237–254. doi: 10.14746/pss.2022.22.12.