Giergiel, S. (2023) “The Subversive Potential of Laughter in Hinko Gottlieb’s Ključ od velikih vrata [The Key to the Great Gate]”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (24), pp. 43–63. doi: 10.14746/pss.2023.24.2.