Đurišić-Bečanović, T. (2015) “Deconstruction of Emotional Discourse in the Novel Gullo Gullo by Miodrag Bulatović”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), pp. 425–437. doi: 10.14746/pss.2015.9.26.