Jakubowicz, M. (2015) “What Meaning Lies Behind the Names of Emotions?”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), pp. 439–448. doi: 10.14746/pss.2015.9.27.