Putyńska, U. (2015) “A Room of One’s Own – Within the Four Walls of Tears of Milica Janković”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), pp. 449–463. doi: 10.14746/pss.2015.9.28.