Doroszkiewicz, W. (2016) “(Genesis and Evolution of Relation State – Church in Byzantine Empire”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 17–24. doi: 10.14746/pss.2016.10.1.