Polak, T. (2016) “The Roman Church Against the State Power”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 25–36. doi: 10.14746/pss.2016.10.2.