Vukomanović, M. (2016) “Serbian Orthodox Church, Desecularization and Democracy”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 269–279. doi: 10.14746/pss.2016.10.18.