Romejko, A. (2016) “Religion and Politics in the Light of Mimetic Theory”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 327–339. doi: 10.14746/pss.2016.10.22.