Finci, P. (2016) “On Sarajevo’s Pinkas”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 343–360. doi: 10.14746/pss.2016.10.23.