Bartulica, S. N. (2016) “The Causes of Secularization by Christopher Dawson”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 389–401. doi: 10.14746/pss.2016.10.26.