Chynczewska-Hennel, T. (2016) “Stolica Apostolska w relacjach z I Rzecząpospolitą pierwszej połowy XVII stulecia”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 403–413. doi: 10.14746/pss.2016.10.27.