Lis-Wielgosz, I. (2016) “Pytanie o miejsce religii w nowoczesnym państwie i społeczeństwie”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 427–432. doi: 10.14746/pss.2016.10.29.