Pieniążek-Marković, K. (2016) “Niesmak po lekturze Historii Kościoła”, Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), pp. 433–441. doi: 10.14746/pss.2016.10.30.