[1]
Н. Аретов, “Непубликуваните фикционални текстове (Васил Попович и Асен Христофоров)”, 10.14746/pss, no. 19, pp. 149–168, Feb. 2021.