[1]
Б. Желински, “Четвърт век българистика в университета Адам Мицкевич в Познан”, 10.14746/pss, no. 10, pp. 487–495, Jun. 2016.