Tomelić Ćurlin, Marijana, and Dijana Ćurković. “Tales from the Folklore Tradition of the PelješacPeninsula”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 3, Jan. 2012, pp. 275–288, doi:10.14746/pss.2012.3.18.