Bogdan, T., S. Husić, and B. Treska. “Love Animal: Animal Motifs in Croatian Early Renaissance Love Poetry”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 21, Nov. 2021, pp. 99-112, doi:10.14746/pss.2021.21.5.