Samardžić, A. “Animals through the Prism of Language and Culture”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 21, Nov. 2021, pp. 281-94, doi:10.14746/pss.2021.21.15.