Korpysz, Tomasz. “Semantic Development of the Noun ‘Humor’ in Polish Language. Lexicographic Overview”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 9, Dec. 2015, pp. 287-01, doi:10.14746/pss.2015.9.17.