Đurišić-Bečanović, Tatjana. “Deconstruction of Emotional Discourse in the Novel Gullo Gullo by Miodrag Bulatović”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 9, Dec. 2015, pp. 425–437, doi:10.14746/pss.2015.9.26.