Vukomanović, Milan. “Serbian Orthodox Church, Desecularization and Democracy”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10, June 2016, pp. 269–279, doi:10.14746/pss.2016.10.18.