Finci, Predrag. “On Sarajevo’s Pinkas”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 10, June 2016, pp. 343–360, doi:10.14746/pss.2016.10.23.