Kraskowska, Ewa. “The Present Day of Gender Studies in Poland, With Some References to [Past] Croatian Contexts”. Poznańskie Studia Slawistyczne, no. 11, May 2017, pp. 83-95, doi:10.14746/pss.2016.11.6.