Poznańskie Studia Slawistyczne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong></p> <p>„Poznańskie Studia Slawistyczne” są półrocznikiem współwydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (wcześniej wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM). Czasopismo zostało powołane na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM przez Instytut Filologii Słowiańskiej, gdzie rozwijane są badania z obszaru Słowiańszczyzny południowej, Bałkanów słowiańskich w ich niesłowiańskim kontekście oraz bohemistyki. Pierwszy numer ukazał się w 2011 roku. W czasopiśmie zamieszczamy oryginalne i wcześniej niepublikowane prace dotyczące całej Słowiańszczyzny: południowej, zachodniej i wschodniej. Każdy numer czasopisma poświęcony jest innej tematyce i prowadzony przez innego redaktora tematycznego. Zagadnienia wybrane jako temat przewodni numeru stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania humanistyki. Dyscypliną wiodącą dla czasopisma jest literaturoznawstwo, jednak realizując numery monograficzne sięgamy po konteksty językoznawcze, kulturoznawcze, historii, historii sztuki, religii czy socjologii. Prezentujemy zatem badania interkulturowe i interdyscyplinarne, reprezentujące różnorodne metodologie i różnorodne perspektywy badawcze. Łamy czasopisma otwarte są na naukowy dialog i polemikę. Publikujemy recenzowane artykuły i eseje naukowe oraz artykuły recenzyjne (które także kierowane są do recenzji). Czasopismo współtworzone jest przez międzynarodowy zespół ekspertów (Radę Naukową), międzynarodowe grono autorów (zwykle ponad połowa autorów afiliowana jest w ośrodkach zagranicznych) oraz międzynarodowe grono recenzentów (w tym gronie dominują eksperci zagraniczni). W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą badacze z cenionych ośrodków naukowych z krajów słowiańskich i niesłowiańskich (Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Macedonia, Niemcy, Rosja, Serbia). Publikujemy we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku, niemiecku czy włosku. Nad stroną redakcyjną każdego języka czuwa odrębny redaktor – native speaker danego języka. Do każdego artykułu dołączony jest abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim, a w ostatnich numerach także noty o autorach. Prace redakcyjne i upowszechniające publikowane w czasopiśmie artykuły prowadzone są przez pracowników afiliowanych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM (redaktor naczelna, zastępca redaktor naczelnej, sekretarz, administrator baz danych, redaktorzy językowi).</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/pss/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pss/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pss/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, ARIANTA, PKP Index; Google Scholar; WorldCat<strong><br></strong></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong> <p><strong>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 20</strong><br>&nbsp;<strong>ICV 2018 = 89.71</strong><br><img src="/public/piotr/ikonki/gs_3.png" alt=""></p> <p>Poznań Slavic Studies are indexed on the 'A' list of international journals for the Humanities by the Italian Evaluation Agency of University and Research (ANVUR).</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI:&nbsp;</strong>10.14746/pss</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print)</strong> 2084-3011&nbsp; <strong>ISSN (Online)</strong> 2450-2731</div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE <strong>OD 2015 R. </strong>DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license">&nbsp;Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p> <p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <em>Poznańskie Studia Slawistyczne</em> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/pss/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p> <p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <em><em>Poznańskie Studia Slawistyczne</em></em> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p> <p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p> <p><strong>Użytkownicy </strong></p> <p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w <em>Poznańskich Studiów Slawistycznych</em> pod następującymi warunkami:</p> <ul> <li class="show">uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li> <li class="show">bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w&nbsp; oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li> </ul> <p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p> <p><strong>Inne</strong></p> <p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> krypien@amu.edu.pl (Krystyna Pieniążek-Marković) pressto@amu.edu.pl (Pressto) śro, 06 lis 2019 15:40:15 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Sztuka i demokracja (słowo od redakcji) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20088 . Krystyna Pieniążek-Marković Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20088 śro, 06 lis 2019 15:40:01 +0000 Art After Democracy, Art Before Democracy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20089 <p>The paper describes today’s new situation of art facing antidemocratic processes. The powerful metaphor of Parthenon of books is used, which once was the name of an installation by Marta Minujín presented just after the fall of Argentinian brutal regime in the early eighties and reinstalled again few years ago. The author points that popular “posts” of humanities (postmodernism, postsecularism etc.) need to be replaced by the philosophy of art being after some definite change. The new temporal and public condition of art being after is the result of its dramatic contemporary and future challenges.</p> Tomasz Mizerkiewicz Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20089 śro, 06 lis 2019 15:40:01 +0000 Writing from a Distance. The Past and the Present in Novels by Central and Eastern European Female Migrant Writers in Italy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20090 Based on a research concerning literary works by the authors from Central and Eastern European countries living in Italy, this article explores the imaginary bonded to a vast geographical area and to a variety of social experiences connected to that area under regime or to the post-migration condition. The interviews conducted with the selected writers allow the authoress to gather elements that show the perception of the place of origin and its connection with neighboring countries, suggested by different motivations. The literary works cited in the article give testimony of lives under regimes and describe moments of transition due to political and social change or to the choice to migrate. While revealing sometimes a stereotyped view of the idea of ‘East’ in opposition to the ‘West’, these different voices, located at a spatial and temporal distance from the social realities they explore, suggest an important role of literary expression as means for contrasting the oblivion of the past and present injustices. Anna Belozorovich Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20090 śro, 06 lis 2019 15:40:02 +0000 Przełom czy kontynuacja? Słowacka myśl polityczna po roku 1867 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20093 <p>The article focuses on two texts (Jozef Podhradský, The secret history of Pan-Slavism and Michal Miloslav Hodža Vieroslavín), that are located on the periphery of Slovak political thought, but they are a very significant testimony to the intersection of emancipation ideas in the period of dualistic monarchy. These important texts bring a proposal of various solutions to the arrangement of Slovak-Hungarian relations in the new situation after 1867. Unfortunately, one of them was not published at all (written by Hodža in 1867–1870), while the second one, published in Novi Sad in 1868, remained almost unnoticed.<br />They show how close the idea of messianism was to Slovak thinkers at that time. (This particularly applies to M.M. Hodža). Under her influence, they present their visions of Europe and the monarchy. They also show the Slovaks as a chosen nation that will play a decisive role in the revive common Europe.</p> Joanna Goszczyńska Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20093 śro, 06 lis 2019 15:40:03 +0000 „Wszystkie twoje, nasze, wasze dzienne sprawy […] to są sprawy polityczne”. O zaangażowaniu we współczesnej poezji kobiet na przykładzie wierszy pogrudniowych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20094 An important, though underestimated theme in Polish poetry written by women is the thread of poetry engaged in social and political matters, thematizing the connection between literature and civic life. Poetesses are often accused of not rooting their works in history and of unwillingness to bring up current topics. Yet the problem is not the lack of interest in history and its political and social dimension, but the distinct way of its conceptualization, the relationship between the individual – though not always revealing its sex – subjective “I” in relation to history and challenges of its times. That is manifested, among others, in poems by Wisława Szymborska, Krystyna Miłobędzka, Bogusława Latawiec and Urszula Kozioł, which, to a different degree, exhibit the strategies of personalization, autobiographication, somatization and trivialization, characteristic of women’s poetry regarding the martial law period in Poland. Joanna Grądziel-Wójcik Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20094 śro, 06 lis 2019 15:40:03 +0000 Poetic Manifestos and Democracy (in Poland after 1989) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20095 A form of poetic manifesto rooted in the avant-garde tradition is construed here as a performative project of the future. This temporal quality links it with the Derridean notion of “democracy to-come”. The presented paper attempts to trace an (im)possible connection between poetic manifestos and democracy in Poland after 1989. In pursuance of this objective, the paper briefly presents the only four 21st‑century Polish manifestos that attracted some critical and/or artistic attention: Meblowanie główww, Manifest Neolingwistyczny v. 1.1, Manifest poezji cybernetycznej and Manifest Rozdzielczości Chleba v. 1.7. Krzysztof Hoffmann Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20095 śro, 06 lis 2019 15:40:04 +0000 Od devedesetih: aktivističke i artivističke prakse – hrvatski slučaj https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20096 <p>The article documents the relation of performance art, actions, interventions, happenings, and the democracy of capital for the ruling power through double optics. The first optics constitutes a niche within which art is treated as a crime, as in the case of e.g. the individual guerrilla action Black Peristyle (Crni Peristil) from 1998, the author of which was summoned for interrogation at the Department for Terrorism and War Crimes.<br />The second optics constitutes a niche within the framework of which art engagingly views what is political, what is criminal, what is taking place in this Balkan planetarium of ours – thus demonstrating that personal is (indeed) political – on the example of the independent scene on the one hand (Močvara Club and ATTACK!; I only address the independent scene of Zagreb on this occasion), but also the concept of “Green Democracy” (whereby I used the syntagma by Vandana Shiva) on the example of the activist practice of Animal Friends, as well as the examples of the artistic practice of multimedia artist Ivan Mesek, who also sought to indicate the suffering of animals on the barbed wire (Hungarian-Croatian and Slovenian-Croatian borders). With the aforementioned examples from the niche of animal rights, I sought to document the refugee crisis on the Balkan Route through the optics of equalising speciesism (species-based discrimination) and racism.</p> Suzana Marjanić Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20096 śro, 06 lis 2019 15:40:04 +0000 Simuliranje demokracije: emancipacija demokratske krize u esejistici Dubravke Ugrešić https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20097 One of the central notions of the post-Yugoslav literature is the status of democracy in national states formed after the breakup of Yugoslavia. From the perspective of the exile, not only as banishment, but also as a liberating outside view into the once common social, cultural and political space, the post-Yugoslav writers question the social democracy praxis in their former home states comparing it to the social practices in the states of their current residence. In her books of essays, Dubravka Ugrešić ironizes different forms of social ideology in Croatia from the beginning of nineteen-nineties. Her writing recognizes the standards of European democracy accompanied with the ideological view into the questions of social rights, religion and language as the stumbling block of modern society. Ugrešić describes democracy as a notion hiding different things: the praxis of ruthless capitalist exploitation, loss of media freedom, media manipulation, the censorship of corporate capitalism, production of lies, modern slavery... (Don’t take it personal, 2014), validating in her essays the importance of literature in disclosure of autocracy masked as democracy. Danijela Marot Kiš Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20097 śro, 06 lis 2019 15:40:05 +0000 Word in Action. Democracy and Deliberation in Literary Practice in Polish Renaissance https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20098 This paper synthesizes relations between Polish democratic system and literary practice in the 16th century. The paper analyses phenomena that project social practice of deliberation on what is important to the community, including political community, and are rooted in the idea of noble democracy – idiosyncratic, mixed political system. The author focuses her interest on the idea of concordia. Consensualism was achieved through debates, political disputes or agons. Deliberative culture also encouraged other distinctive literary forms such as dialogs (political dialogs), polemical treatises, speeches or political satires.The paper underlines the significance of the Protestant Reformation to the Polish Renaissance culture, which introduced modernising tendencies and which expressed the ambitions of influence, participation, public activity, and co-deciding about the community. It stimulated modern way of thinking and shaped the model of discursive society and democratic Church. Katarzyna Meller Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20098 śro, 06 lis 2019 15:40:05 +0000 Mono-kronološki ‘post’: sinkronizacija međuvremena nacija u povijestima jugoslavenske književnosti Antuna Barca i Pavla Popovića i (post)-jugoslavenska književnost https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20099 In this paper, I approach to the relationship between the art and the democracy via discussion of two histories of Yugoslav literatures. I propose and try to defend a thesis that both accounts of the history of Yugoslav literatures synchronize temporalities of the different national literatures, reducing thereby differences between them. Both histories substantialize Yugoslav literature as a remnant of the lost community. They argue that immediacy of that community had dissolved into the variety of nations, which led separate lives under the rule of empires. In the name of that mythical past, heterogeneous temporalities are synchronized to the single temporal flow. However, the similar substantializing operation and synchronization is present in the more recent concept of (post)-Yugoslav literature. Aleksandar Mijatović Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20099 śro, 06 lis 2019 15:40:06 +0000 Kasna antika: dekadencija ili „demokratizacija“ kulture? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20100 In our age “without the emperor”, fascination with empires and with the emperor mystique continues. Take for witness Tolkien and his Return of the King, the third sequel of The Lord of the Rings, or the television serial Game of Thrones. In the background, of course, is the lingering memory of the decline and fall of the Roman Empire, “a revolution which is still felt by all nations of the world”, to quote Edward Gibbon. It comes as a surprise that in this dramatic moment of its history, in times marked by political, economic and spiritual crisis that shook the very foundations of the Empire during the 3rd century, historians and art historians have recognized the revival of plebeian culture (arte plebea, kleinbürgerliche Kultur). It was the Italian historian Santo Mazzarino, talking at the XI International Congress of the Historical Sciences in Stockholm in 1960, who introduced a new paradigm: the “democratization of culture”. In the light of the historical process in the late Roman Empire, when growing autocracy, bureaucracy, militarization and social tensions leave no doubt as to the real political character of the government, the new paradigm opened up fresh approaches to the phenomenon of decadence and decline of the Roman world. As such, it stands against traditional scenario of the “triumph of barbarism and Christianity”, which was made responsible for the fall of the Roman Empire and the eclipse of the classical civilization of ancient Greece and Rome. It is not by accident that the new paradigm appeared around the middle of the 20th century, at the time when European society itself underwent a kind of “democratization of culture”, faced with the phenomenon of mass culture and the need to find new ways of evaluating popular art. Today, more than anything else, the notion of “democratization of culture” in late Roman Empire forces us to acknowledge a disturbing correspondence between autocratic and populist forms of government. It may come as a shock to learn that the very emperors who went down in Roman history as villains and culprits (such as Caligula, Nero or Commodus), were sometimes considered the most “democratic” among Roman rulers. Do we need to feel certain unease at this historical parallel? Dino Milinović Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20100 śro, 06 lis 2019 15:40:06 +0000 Democratism of Dragojla Jarnević on the Example of her Diary https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20101 The paper analyses, in the context of Dragojla Jarnević’s Diary, the concept of democratism from the authoress’ viewpoint of the world regarding the liberal values that represent foundation of democracy. Considering the problems related to the issue of contemporary democracies eminent intellectuals of the 20th and 21st century have expressed a line of doubts and objections, thereby threatening the concept of democracy, or twisting democracy in its own contradictions. In retrospect, during Dragojla Jarnević’s lifetime and work, there was an evident complexity and ambivalence of disseminating liberal ideas in the area of today´s Croatia. Shaping and expressing of Dragojla Jarnević’s democratic views shows that it is possible to interpret democracy from different points of view – on the one hand, it is the best social model, on the other hand, it sometimes transforms in its contradiction. Certain contradictions are observed in Jarnević’s personality, however, her personality eventually reveals a brave and democratic (literature) subject. Ivana Odža Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20101 śro, 06 lis 2019 15:40:07 +0000 Knjiga za zombije. O programiranoj budućnosti i pisanju bez posljednje svrhe https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20103 The article deals with the analysis of the relationship between art, literature, and democracy, starting with the interpretation of Deleuzeʼs reading of D.H. Lawrence, Apocalypse. It is shown that in the contemporary world we are faced with a radical turn of knowledge, values and ways of thinking. Instead of the word prophecy, the act becomes a vision of transparency that has its most powerful means in the logic of mass media interaction. Hence the image that precedes the world has the potential for transforming the idea of the Book into a post-apocalyptic era of visualization of objects. With the help of Deleuzeʼs concepts such as multitude, difference and becoming, the article focuses on the criticism of the democratic emptiness of the world from which the secret has disappeared, and there has been only writing for survivors, the Book for Zombies. Is this a metaphysical testament at the time when writing has nothing more to do with the reference framework of modern art, when a change in the society could still set goals and tasks? Žarko Paić Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20103 śro, 06 lis 2019 15:40:07 +0000 Poljska međuratna (ne)demokracija Benešićevim očima https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20104 In the article, the image of Polish democracy/autocracy during the Second Republic has been reconstructed. The subject of the analysis were the autobiographical notes entitled Osam godina u Varšavi written by Julije Benešić who stayed in Warsaw in the years 1930–1938 as a delegate of the Yugoslavian Department of Eductaion and Science. From his currently updated notes, a picture of Poland emerged as a state in which the basic civil rights were regularly broken including those guaranteed by the Constitution. The most glaring examples of the non-democratic actions regarded the problems of the national minorities (specifically the Polish-Ukrainian and Polish-Jewish relationships) as well as the prisons for the political opponents (Bereza Kartuska and Brześć). What is more, the observations made by the Croatian translator, writer and linguist illuminate in the form of interesting conotations the Polish mentality. Krystyna Pieniążek-Marković Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20104 śro, 06 lis 2019 15:40:07 +0000 Pieśni rozpaczy w czasach pogardy Wokół cyklu poetyckiego Márciustól márciusig Istvána Vasa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20105 The article offers an interpretation of the poetic cycle Od marca do marca [From March to March] by István Vas, a Hungarian poet and writer of Jewish origin. The author treated each of his poems as a notebook, where he recorded his reflections on the situation of Hungarian Jews, the human condition, the siege of Budapest, etc. For Vas, each piece is a separate testimony to the time of the war. The entire cycle is steeped in irony and a harsh judgement of the society’s moral fall. Vas wrote his poems during the period of Nazism but published them during the communist regime, when he wanted to answer a question about the role of art in the process of recovering historical memory, and whether a literary text could offer protection from the hostile reality. Kinga Piotrowiak-Junkiert Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20105 śro, 06 lis 2019 15:40:08 +0000 Protumodernost modernoga – pjesnički protusvijet Julija Benešića https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20106 This article deals with the poetry of Julije Benešić (his collection Istrgnuti listovi – Torn Pages) in the context of Croatian modernist poetry based on three assumptions: the first, deductive one is that Benešić’s literary, literary-historical, theatrical and public personality is a potential metonymy of the entire Croatian culture of the first two decades of the 20th century; the second, literary-historical assumption is that the choice to use free verse can be read as a counter-modernist gesture against rationalism and structure of rhymed verse of Croatian modernist poetry; third, from the cultural-historical point of view, it is assumed that Benešić’s poetical profile is a reflection of his counter-modernist attitude that was shaped beyond the dominant poetical practices of modernism. The goal of this presentation is as much a cultural-historical as it is a literary-historical one, aimed at proving a thesis by which a small poetical contribution by Julije Benešić is synecdoche for the condition and the atmosphere of Croatian culture of the late modernism and the first interwar years. The notion of counter-modernism is historiographically restricted here and encompasses Benešić’s disputing statements in relation with the dominant paradigm in synchrony with the modernist period. The choice of free verse is understood as a statement of notion about the restraints of the poetics of rhymed verse of Croatian modernism. Since free verse was not part of the canon at the time, Benešić tried to use it to legitimize his own work and democratize the system of poetical competencies. Tea Rogić Musa Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20106 śro, 06 lis 2019 15:40:09 +0000 Pjesničke ulizice i vlast (o udvorništvu Paveliću, Titu i Tuđmanu) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20107 In the analysis of Croatian political poetry, although the article speaks only about texts on the subject of Ante Pavelić, Josip Broz - Tito and Franjo Tuđman, I also refer to all those who have written or are still writing sycophant texts, somewhere on the margins of good taste and obsequious poems. Works about the mentioned historical figures are just a name, a sign of the ideology represented by: fascism, socialism, nationalism (spiritual renewal). The analysis comprises the following topics: apotheosis, mythological narratives, government and social authority, revisionism. The name-induced conflict on the social scene is purely symbolic and future-oriented, but also deals with values that will determine the re/presentation of the Republic of Croatia. Sanjin Sorel Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20107 śro, 06 lis 2019 15:40:10 +0000 Dobrovoljno ropstvo i totalitarnost u distopijskim romanima 20. stoljeća: Status književnosti u Vrlome novom svijetu, 1984. i Fahrenheitu 451 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20108 The article thematises the relationship of the will to rule and the will to be ruled in the aforementioned dystopian novels by Aldous Huxley, George Orwell and Ray Bradbury. The first part of the article points out Hannah Arendt’s observations on the nature of totalitarianism, the second part deals with the similarities concerning the status of literature in the fictitious totalitarian societies represented in the three novels, whereas the final part exemplifies Arendtʼs views through Étienne de La Boétieʼs writings on “voluntary servitude”. The conflict between those who want to be ruled and those who want to be free reflects the clash of those who want to annihilate literature and those who want to preserve it. Matija Štahan Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20108 śro, 06 lis 2019 15:40:10 +0000 Ibsenov pharmakon: Sokrat i Stockmann https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20109 Although An Enemy of the People has always been one of Ibsen’s most popular plays, ibsenology often dismisses it as a revolutionary pamphlet and the critique of the tyranny of the compact majority and the mediocrity of parliamentary democracy. Instead of focusing on the conflict that arises between the Conservatives and the Liberals, minority and majority, I want to draw attention to Ibsen’s poetic revolt. Building on Derrida’s study of the pharmakon in the Phaedrus, I argue that Ibsen continues to investigate the conflict between the speaker and the listener, between the actor and the audience, between speech and writing. Ana Tomljenović Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20109 śro, 06 lis 2019 15:40:11 +0000 Trebaju li čudovišta, mutanti i utvare glasati? Monstruozna hrvatska lirika i načelo demokratske jednakosti https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20110 The paper starts from the assumption that Croatian modern lyric, from Matoš to Maleš, is haunted by various monsters, phantoms and mutants, and possessed by ghosts. Phantasmal hair speaks, the body changed by illness acquires autonomy, bird-men, space-twins and angels inhabit the humanized world, the dead seek eternity, the turtle measures itʼs own existence in relation to space and time, and Jesus-fish according to the degree of its own evolutionary transformation, while language cyborgs and hybrid beings are born. The lyric about monsters is itself a monstrous discourse. In this discourse human existence is necessarily contaminated by the abhuman and the parahuman, language includes its own mutations, and the encounter with meaning depends on the ultimate deformation, hybridization and disappearance of meaning. Thus, in the very center of our humanity, in the artistic form that determines the measure of the humanity of our community, questions about what is humane and inhumane, how to determine the boundary between them, and is not the general understanding of humanity always-already determined by oneʼs own inhuman or a-human are raised. Looking at a series of lyric texts, the paper will analyze these relationships and subsequently show their possible political and legal effects. I will refer to theoreticians who read the lyric as a linguistic event and performative type of utterance (J. Culler, P. de Man, B. Johnson, and others) and to thinkers who, to say it simply, perceive the ideas of equality, law and justice as phantasmal, mutated, scandalous or monstrous democracy (G. Agamben, J. Rancière, J. Derrida, J-L. Nancy and others). Tvrtko Vuković Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20110 śro, 06 lis 2019 15:40:12 +0000 Between Aesthetics and Politics: Socially Engaged Art on the Internet https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20111 The author discusses the changes in the model of democracy that have occurred since the Internet began. The hierarchical model of representative democracy is replaced on the Web by participatory democracy. On the example of Siksa and Bread Resolution (Rozdzielczość Chleba), the author shows up the transformations of the model of literary communication on the Internet. She also indicates ethic role engaged art takes in the contemporary society. Artists that produce socially engaged art do it in the name of those who do not exist in public space, those whose voice is not heard and who cannot defend themselves. Nevertheless, the author comes to the conclusion that the real democratic revolution can only take place outside the Web. Elżbieta Winiecka Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20111 śro, 06 lis 2019 15:40:12 +0000 Zapadno- i južnoslavenski romantizmi kao epoha demokratizacije kulture https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20112 If we regard democracy as tied with four functions: availability, representation, freedom, and education, then we can state that the Romanticism conceived as the intellectual formation and literary current has managed to realize the deepest and thorough process of democratization of culture, of which results remain valid and actual in our contemporary reality. In the Romanticism, two traditions converge in order to construct its progressive character: the educational tradition derived from the German idealism and the liberation one. The educational tradition has been inspiring the development of knowledge, education and university values by shaping the holistic conception of education and personal progress. In this article, the educational orientation of the Romanticism is expressed by the function of availability concerning culture as well as education. The liberation current of the Romanticism is related with the French tradition, peoples as a subject that debates on the ideas of justice and injustice, and also with the folklore along with the independence narrative. The titular category namely, democratization of culture should be understood as a multifaceted phenomenon of the gradual and irreversible processes of innovations which have spread through the spheres of culture, language, system of forms of utterance in order to shape various social and cultural institutions, which – throughout the process of generating new literary canons and redefining modern national identities – eventually contributed to the constitution of the contemporary states. Bogusław Zieliński Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20112 śro, 06 lis 2019 15:40:12 +0000 Пламен Дойнов – Поколение и поезия. 1956–1989 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20113 The article deals with Plamen Doynovʼs idea of the poetic generations during the time of the socialism. There are the connections between the administrative power and the poets, between the ideological directives and the poetry as an autonomous area. The author suggests the idea of the periodization within poetry during the socialism. Антоанета Алипиева Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20113 śro, 06 lis 2019 15:40:13 +0000 Między epokami https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20114 This review is a short presentation and an analysis of the book България – страна на розите, published in 2018. The book consists of three parts – a phototypical copy of the first Polish edition of the collective book from 1938, a translation of this edition into Bulgarian language with biographies of the authors of the texts and several studies, dedicated to Metodi Konstantinov (the 1938’s edition editor), to Polish-Bulgarian political and cultural relations in the late 1930s and their local repercussions in Poznań and last but not least – to the language of the first edition and its translation and re-translation. The aim of the publication – to remind the first edition of the book, to make it accessible for Bulgarian readers and to restore the memory about its authors and editors – is thoroughly fulfilled. Moreover, an additional advantage of the book is that it makes its readers more aware of the difference in Bulgarians’ self-representational practices before and after the Second World War. Maurice Fadel Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20114 śro, 06 lis 2019 15:40:13 +0000 Historycy piszą o współczesności. Rok niebezpiecznego zwrotu (2010) w ujęciu Georges’a Minka i Timothy’ego Snydera https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20115 The author analyses the ways of depicting contemporary times in two monographs written by renown scholars: La Pologne au coeur de l’Europe. De 1914 à aujourd’hui, histoire politique et conflits de mémoire (Poland at the heart of Europe. From 1914 to the present day. Political history and conflicts of memory) and The Road to Unfreedom. Russia, Europe, America by Timothy Snyder. A particularly important date here is 2010, the year of the Smolensk air disaster, which in Poland gave rise to many false myths and manipulations of facts (described by both authors). Snyder chooses this year as a symbolic turning point within the global process of shifting from the mindset of “inevitability” towards the mindset of “eternity”. The second main characteristic of this way of thinking and acting is that truth and facts are replaced in the public discourse with fake news, fabrications, creating social divisions and stirring hostile emotions. Jerzy Fiećko Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20115 śro, 06 lis 2019 15:40:13 +0000 „Ложка страху в діжці мотороші”, або кілька слів про найновішу українську антологію жахів https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20116 The release of the newest anthology of macabre short stories “Вбивство на вулиці...” (2019) affirmed the superb state of homebred horror literature. The aim of this paper is to analyze and evaluate the seventeen stories that form the aforementioned anthology. Analysis of the anthology has proven that despite a few creative shortcomings of young litterateurs, the “Вбивство на вулиці...” anthology maintains a high level of quality and deserves to be called a bestseller. Анна Горнятко-Шумилович Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20116 śro, 06 lis 2019 15:40:14 +0000 Яворов post mortem https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20117 Yavorov Year of Mourning by Mikhail Nedelchev is a ritual book dedicated to the most scorching deadly love affair in the history of the Bulgarian intelligentsia. This text is not a traditional literary-historical one, but an intimate reconstruction of the intolerable tragedy of the pre-death Yavorov year. It is argued that the poet’s being is not in the world, it is a being in and with death. The superconsciousness of death is an intimate experience for Yavorov, an act of insight. Антония Велкова-Гайдаржиева Copyright (c) 2019 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/20117 śro, 06 lis 2019 15:40:14 +0000