Pressto.

Nagłowek strony

Nr 13 (2017)

Forma i funkcja w słowiańskich językach i tekstach kultury

Spis treści

Forma i funkcja w słowiańskich językach i tekstach kultury PDF
Krystyna Pieniążek-Marković 11-14

TEORIA

On Viktor Shklovsky’s Penchant for Forms PDF
Anna Maria Skibska 17–31
Aleksandra Kiosewa koncepcja samokolonizacji i efekt symmorfozy PDF
Grażyna Szwat-Gyłybowa 33–46

LITERATURA

Zbrodnia Raskolnikowa – wieczna zagadka PDF
Michał Kruszelnicki 49–66
Функция и семантика удвоенных форм в повестях Н.В. Гоголя Старосветские помещики, Страшная месть и Нос PDF
Таня Попович 67–80
Elementi formalnih postupaka u zaumnom pesničkom eksperimentu PDF
Amra Latifić 81–94
Living in the Corpse. Functions of Tuberculosis and Forms of Its Representation in Croatian Literature and Culture in the Late 19th and Early 20th Century PDF
Tvrtko Vuković 95–108
„Kao misnik” i „kao Turci iz Smail-age”. Funkcja pokarmów w nowoczesnej i ponowoczesnej narracji Lepszej połowy odwagi Ivana Slamniga PDF
Krystyna Pieniążek-Marković 109–128

PRZEKŁAD

Kto wiedzie rewolucjonistów? O funkcjonalizmie translatorskim w niektórych polskich wersjach Dwunastu Aleksandra Błoka PDF
Anna Legeżyńska 131–149
Co, jak i po co, czyli o związkach formy z funkcją na przykładzie haiku PDF
Elżbieta Tabakowska 151–164

JĘZYK

„Tag ěto viřísení”. O formách a funkcích grafických jazykových prostředků PDF
Petr Mareš 167–178
Imperativnost između gramatičke zadanosti i komunikacijske uljudnosti PDF
Nikolina Palašić, Tihana Zbašnik 179–193
Stopljenice u medijskome i reklamnome diskursu suvremenoga hrvatskog jezika PDF
Barbara Štebih Golub 195–208
Уводни и завршни поздрави у имејловима на српском језику PDF
Ивана Лазић-Коњик 209–227

SZTUKI WIZUALNE

Сликар и његов двојник у стваралаштву Катарине Радојловић PDF
Срђан Марковић, Небојша Милићевић 231–248
Refunkcionalizacija forme. Modernistički obrt u opusu slikara Leonida Šejke PDF
Angelina Milosavljević-Ault 249–261
Koncert i kwestia czasu PDF
Patrycjusz Pająk 263–277
„Порта Македонија”, од псевдокласицизам до споменик на културата, од политичка ритуализација до граѓанска демистификација PDF
Љупчо С. Ристески 279–300

OSWAJANIE PRZESTRZENI

Odnos forme i funkcije u arhitekturi baroknog razdoblja PDF
Dubravka Botica 303–315
Pierwsza mapa Słowenii PDF
Maciej Falski 317–334

ARCHEOLOGIA

„Свештеничка од Марвинци” или „впрегната сопруга”? За семиотиката на железнодобните псалии од кругот на „македонските бронзи” PDF
Никос Чаусидис 337–357

Eseje

Abramović – Ulay 1980–1988: Desert Storm Survivors PDF
Svetlana Racanović 361–373

RECENZJE

O aktualności i atrakcyjności pewnego tematu PDF
Izabela Lis-Wielgosz 377-382
Klasycy i ich (nie zawsze) klasyczne dzieła PDF
Urszula Putyńska 383-388


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo