Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo "Poznańskie Studia Teologiczne"  jest forum wymiany myśli polskich i zagranicznych autorów, podejmujących tematy z dziedziny nauk teologicznych oraz zagadnień z pogranicza teologii, mających na celu udostępnienie owoców badań polskich teologów środowiskom zachodnim. oraz przybliżenie myśli zagranicznych polskim czytelnikom. Profil czasopisma sprawia, że na jego łamach publikowane są teksty w języku polskim jak i w językach kongresowych. Czasopismo ukazuje się regularnie raz do roku, pod koniec miesiąca grudnia.

 

Działy

Artykuły naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje książek

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biblistyka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teologia systematyczna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Historia Kościoła

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Prawo kanoniczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Filozofia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Pedagogika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Patrologia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teologia moralna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Socjologia religii

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teologia dogmatyczna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Homiletyka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teologia pastoralna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Zasady recenzowania tekstów nadesłanych do redakcji „Poznańskich Studiów Teologicznych” opierają się na zaleceniach zawartych w dokumencie pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych” dokonuje wstępnej oceny artykułów i – gdy pierwsze wyniki są pozytywne – przesyła do dwóch recenzentów mających co najmniej stopień doktora.
  3. Przesłane do recenzentów teksty są poddawane ocenie anonimowo (to znaczy, że recenzenci nie znają personaliów autora materiału).
  4. Recenzent przesyła elektroniczną wersję recenzji, sporządzoną na odpowiednim formularzu (który należy pobrać z zakładki „Formularz recenzji”), na adres mailowy redakcji oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem na następujący adres: Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych”, ul. Wieżowa 2/4, 61-100 Poznań, bądź na adres redaktora naczelnego: Bogusław Kochaniewicz, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań.
  5. Redakcja stosuje recenzje typu double blind peer review
  6. Formularz recenzji jest dostępny na stronie czasopisma: www.poznanskiestudia.amu.edu.pl
  7. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu materiału do druku podejmuje redaktor naczelny po zaznajomieniu się z treścią recenzji oraz z ostateczną (nierzadko poprawioną) wersją materiału.
  8. Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych” pod koniec roku publikuje na stronie internetowej czasopisma listę recenzentów, którzy oceniali w tymże roku artykuły do „Poznańskich Studiów Teologicznych”.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

Zasady etyki

Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych”, w celu zapobieżenia przypadkom  „ghostwritingu” (niepodawania autorstwa bądź współautorstwa w przypadku wniesienia istotnego wkładu w powstanie publikacji) bądź też „guest authorship” (przypisywania sobie autorstwa cudzego tekstu), stanowczo domaga się ukazania pełnego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikowanych na łamach niniejszego czasopisma artykułów.
Redakcja „Poznańskich Studiów Teologicznych”, przeciwstawiając się wszelkim formom nierzetelności naukowej, domaga się od autorów, aby składane do redakcji materiały nie były nigdzie wcześniej wydane drukiem ani też wysłane do innych redakcji w celu opublikowania w tym samym czasie. O wszelkich wykrytych przypadkach takich praktyk informowane będą instytucje zatrudniające danych autorów oraz towarzystwa naukowe, do których oni należą.

 

Recenzenci

2014

Ks. dr Przemysław Artemiuk (UKSW, Warszawa),
ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (UMK, Toruń),
ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL, Lublin),
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław),
ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak (UAM, Poznań),  
ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL, Lublin),
ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII, Kraków),
ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (PWT Bobolanum, Warszawa),  
o. prof. UPJPII dr hab. Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków),
o. prof. KUL dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM (KUL, Lublin),
ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot (UAM, Poznań),
ks. dr hab. Bartosz Nowakowski (UAM, Poznań),
ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM, Poznań),
ks. dr Norbert Podhorecki (WSD, Przemyśl),
o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (UW, Warszawa),
o. dr Mateusz Przanowski OP (UPJPII, Kraków),
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP (UKSW, Warszawa),
o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM (UAM, Poznań),
ks. dr hab. Wacław Siwak (WSD, Przemyśl),
ks. prof. UKSW dr hab. Marek Skierkowski (UKSW, Warszawa),
o. dr Piotr Skonieczny OP (Angelicum, Roma),
o. dr hab. Borys Jacek Soiński OFM (UAM, Poznań),
prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM, Poznań),
dr hab. Teresa Stanek (UAM, Poznań),
ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak (PWT, Wrocław),
ks. dr hab. Wojciech Szukalski (UAM, Poznań),
o. dr Jan Śliwa OP (Kolegium Fil.-Teol., Kraków),
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław),
ks. dr hab. Paweł Zając OMI (UAM, Poznań)    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo