Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

Poznańskie Studia Teologiczne jest czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikuje wyniki badań naukowych z dziedziny nauk teologicznych autorów polskich oraz zagranicznych. Obszarem zainteresowania są nie tylko kwestie związane z kanonem nauk teologicznych (teologia biblijna, dogmatyczna, moralna) lecz również zagadnienia interdyscyplinarne, obejmujące pytania z pogranicza teologii i innych nauk (filozofii, nauki społeczne, psychologia). Periodyk ukazuje się od 1972 roku, początkowo jako organ Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a następnie, od 2000 roku jako czasopismo Wydziału Teologicznego UAM. Do tej pory wydano 28 tomów. Począwszy od drugiego tomu (1978) do zeszytu 26 (2012) redaktorem naczelnym czasopisma był ks Feliks Lenort. Od 2013 roku funkcję tę przejął o. Bogusław Kochaniewicz OP.

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo