Pressto.

Nagłowek strony

Wydawca

Wydawca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny
Redakcja Wydawnictw
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel.:
61-8293993; 61-8293990
fax:
61-8519735
e-mail:
teologia@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny

Sponsorzy

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Poznańskie Studia Politologiczne za lata 2008-2010, zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo