[1]
Gogolik, M. 2021. Wykorzystanie elementów neuroandragogiki w edukacji religijnej osób starszych. Poznańskie Studia Teologiczne. 40, (grudz. 2021), 153–170. DOI:https://doi.org/10.14746/pst.2021.40.09.