[1]
Chałupka, W. 2023. Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s way to holiness. Poznańskie Studia Teologiczne. 44, (wrz. 2023), 27–48. DOI:https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.2.