[1]
Nawrot, J. 2023. Jesus and the dignity of women. Biblical premises of Jadwiga Zamoyska’s activity. Poznańskie Studia Teologiczne. 44, (wrz. 2023), 69–94. DOI:https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.4.