(1)
Chałupka, W. Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s Way to Holiness. 10.14746/pst 2023, 44, 27-48.