Nawracała, T. (2010). O eschatologicznym zjednoczeniu człowieka i Boga według bł. Elżbiety od Trójcy Świętej. Poznańskie Studia Teologiczne, 24, 215–234. https://doi.org/10.14746/pst.2010.24.14