Gogolik, M. (2021). Wykorzystanie elementów neuroandragogiki w edukacji religijnej osób starszych. Poznańskie Studia Teologiczne, (40), 153–170. https://doi.org/10.14746/pst.2021.40.09