Gądecki, S. (2023). Woman in theology in the year of Jadwiga Zamoyska. Foreword. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 7–8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pst/article/view/39376