Chałupka, W. (2023). Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s way to holiness. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 27–48. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.2