Zagórska, K. (2023). Jadwiga Zamoyska — from religious education to secular holiness. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 49–67. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.3