Nawrot, J. (2023). Jesus and the dignity of women. Biblical premises of Jadwiga Zamoyska’s activity. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 69–94. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.4