Suwiński, S. (2023). The value of work in the spiritual life of a woman according to Jadwiga Zamoyska and Maria Karłowska. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 107–122. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.6