Chmielewski, M. (2023). Women’s genius according to St. John Paul II. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 137–155. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.8