Hadryś, J. (2023). Apostolate of women according to Blessed Stefan Cardinal Wyszyński. Poznańskie Studia Teologiczne, 44, 157–173. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.9