Chałupka, Władysław. 2023. „Jadwiga Zamoyska née Działyńska’s Way to Holiness”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień):27-48. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.2.