Nawrot, Janusz. 2023. „Jesus and the Dignity of Women. Biblical Premises of Jadwiga Zamoyska’s Activity”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień):69-94. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.4.