Moskałyk, Jarosław. 2023. „Woman As the Call of Being According to Eastern Theology and the Example of Jadwiga Zamoyska”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień):95-106. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.5.