Wygralak, Paweł. 2023. „Spiritual Message of the Desert Mothers: Syncletica, Sarah and Theodora”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień):123-35. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.7.