Chmielewski, Marek. 2023. „Women’s Genius According to St. John Paul II”. Poznańskie Studia Teologiczne 44 (wrzesień):137-55. https://doi.org/10.14746/pst.2023.44.8.